Лепнина Декомастер

Лепной декор Декомастер

                Декоративные плитки, декор

ЦЕНА
                    DB 101/1 декор DECOMASTER-1 (410х210х160мм) 1 000р.
                    DB 103/1  декор DECOMASTER-1 (410х210х160мм) 835р.
                    DB 105/1  декор DECOMASTER-1 (450х210х260мм) 1 391р.
                    DB 106/1  декор DECOMASTER-1 (450х210х260мм) 1 391р.
                    DB 107/1  декор DECOMASTER-1 (360х600х240мм) FRAGILE 2 596р.
                    DB 202/1 декор DECOMASTER-1 (115х710х70мм) 1 000р.
                    DB 206/1  декор DECOMASTER-1 (450х410х220мм) FRAGILE 2 780р.
                    DB 207/1 декор DECOMASTER-1 (530х420х170мм) FRAGILE 2 596р.
                    DG 04/1 плитка DECOMASTER-1 (450х300х130мм) FRAGILE 1 391р.
                    DG 05/1 плитка DECOMASTER-1 (380х1010х50мм) 1 577р.
                    DG 06/1 плитка DECOMASTER-1 (325х1010х45мм) 1 577р.
                    DG 07/2 плитка DECOMASTER-1 (440х300х45мм) рожок 450р.
                    DG 08/2 плитка DECOMASTER-1 (440х300х50мм) цветок 972р.
                    DG 09/1 плитка DECOMASTER-1 (770х410х70мм) 1 948р.
                    DG 11/1 плитка DECOMASTER-1 (600х160х60мм) 835р.
                    DG 12/1 плитка DECOMASTER-1 (600х160х60мм) 835р.
                    DG 13/1 плитка DECOMASTER-1 (600х160х60мм) 835р.
                    DG 14/1 плитка DECOMASTER-1 (600х160х60мм) 835р.
                    DG 15/1 плитка DECOMASTER-1 (600х160х60мм) 835р.
                    DG 18/1 плитка DECOMASTER-1 (320х500х40мм) FRAGILE 921р.

                Карнизы

 
                    DI 111 /52 молдинг DECOMASTER-1 (100х9х2400) [97631] 472р.
                    DP 110 /44 плинтус DECOMASTER-1 (58х58х2400) = 96110 404р.
                    DP 21 /24 плинтус DECOMASTER-1 (105х105х2400) [Z21] 968р.
                    DP 217 /14 плинтус DECOMASTER-1 (105х145х2400) 922р.
                    DP 259 /36 плинтус DECOMASTER-1 (70х74х2400) 691р.
                    DP 336 /46 плинтус DECOMASTER-1 (67х67х2400) 548р.
                    DP 337 /52 плинтус DECOMASTER-1 (63х63х2400) 446р.
                    DP 338 /36 плинтус DECOMASTER-1 (85х85х2400) 575р.
                    DP 350 /70 плинтус DECOMASTER-1 (53х57х2400) 415р.
                    DP 352 / 52 плинтус DECOMASTER-1 (65х65х2400) 436р.
                    DP 353 /25 плинтус DECOMASTER-1 (116х73х2400) 775р.
                    DP 357 /34 плинтус DECOMASTER-1 (80х85х2400) [96625] 652р.
                    DP 371 /27 плинтус DECOMASTER-1 (97х80х2400) 654р.
                    DP 372 /12 плинтус DECOMASTER-1 (145х178х2400) 1 405р.
                    DP 374 /34 плинтус DECOMASTER-1 (95х60х2400) 641р.
                    DP 375 /18 плинтус DECOMASTER-1 (158х60х2400) 926р.
                    DP 377* /30 плинтус DECOMASTER-1 (84х84х2400) 594р.
                    DP 40 /8 плинтус DECOMASTER-1 (172х175х2400) [Z40] 1 733р.
                    DP 41 /6 плинтус DECOMASTER-1 (172х175х2400) FRAGILE 1 913р.
                    DP 42 /6 угол DECOMASTER-1 (172х175х1280) FRAGILE 894р.
                    DP 50 /18 плинтус DECOMASTER-1 (118х118х2400) 970р.
                    DP 51 /12 плинтус DECOMASTER-1 (118х118х2400) FRAGILE 986р.
                    DP 52 /20 угол DECOMASTER-1 (118х118х1200) FRAGILE 530р.
                    DS 23A /40  FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (48х80x1200) 596р.
                    DS 336A /55 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (67х67x1200) 671р.
                    DS 338A /35 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (85х85x1200) 685р.
                    DS 339A /40 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (1200х72х70) 655р.
                    DS 357A /40 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (80х85x1200) 745р.
                    DS 9802A /60 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (60х60x1200) 671р.
                    DS 9815A /50 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (70х67x1200) 671р.
                    DS 9816A /30 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-1 (90х93x1200) 1 217р.
                    DT 168 /18 плинтус DECOMASTER-1 (80х15x2400) 1 031р.
                    DT 2 /26 плинтус DECOMASTER-1 (85х80x2400) [Z2, DT-88117] 664р.
                    DT 218 /12 плинтус DECOMASTER-1 (122х147x2400) 1 070р.
                    DT 3 /27 плинтус DECOMASTER-1 (80х100x2400) [Z3] 778р.
                    DT 30/32 плинтус DECOMASTER-1 (57х80x2400) 376р.
                    DT 318 /9 плинтус DECOMASTER-1 (120х140x2400) 1 376р.
                    DT 318s /14 плинтус DECOMASTER-1 (95х93x2400) 842р.
                    DT 6020/50 молдинг DECOMASTER-1 (35х65x2400) 467р.
                    DT 8012/136 молдинг DECOMASTER-1 (14х25x2400) FRAGILE 288р.
                    DT 8013/150 молдинг DECOMASTER-1 (10х30x2400) FRAGILE 275р.
                    DT 8052/60 молдинг DECOMASTER-1 (20х35x2400) 396р.
                    DT 8060/39 молдинг DECOMASTER-1 (25х80x2400) [Z30] 533р.
                    DT 8070/35 молдинг DECOMASTER-1 (23х83x2400)  617р.
                    DT 812/34 плинтус DECOMASTER-1 (78х78x2400) 491р.
                    DT 8851/21 наличник DECOMASTER-1 (35х95x2000) 700р.
                    DT 8853/30 молдинг DECOMASTER-1 (20х100x2100) 842р.
                    DT 9/52 плинтус DECOMASTER-1 (35х70x2400) [Z9] 352р.
                    DT 9060/26 молдинг DECOMASTER-1 (18х76x2400) 427р.
                    DT 9802/45 плинтус DECOMASTER-1 (60х60х2400) 548р.
                    DT 9807/26 плинтус DECOMASTER-1 (68х97х2400) 730р.
                    DT 9808/22 плинтус DECOMASTER-1 (100х90х2400) 905р.
                    DT 9810/20 плинтус DECOMASTER-1 (80х115х2400) 852р.
                    DT 9812/22 плинтус DECOMASTER-1 (90х90х2400) 910р.
                    DT 9815/40 плинтус DECOMASTER-1 (70х67х2400) 624р.
                    DT 9816/20 плинтус DECOMASTER-1 (90х93х2400) 905р.
                    DT 9823/24 плинтус DECOMASTER-1 (88х112х2400) 945р.
                    DT 9829/39 плинтус DECOMASTER-1 (34х80х2400) 566р.
                    DT 9830/12 плинтус DECOMASTER-1 (63х185х2400) 1 204р.
                    DT 9833/18 плинтус DECOMASTER-1 (70х135х2400) 980р.
                    DT 9851/22 плинтус DECOMASTER-1 (90х115х2400) 962р.
                    DT 9852/16 плинтус DECOMASTER-1 (105х15х2400) 1 169р.
                    DT 9854/40 плинтус DECOMASTER-1 (73х81х2400) 583р.
                    DT 9861/45 молдинг DECOMASTER-1 (20х90х2400) =DT-8624 619р.
                    DT 9864/42 молдинг DECOMASTER-1 (20х90х2400) 501р.
                    DT 9865/36 молдинг DECOMASTER-1 (22х68х2400) 387р.
                    DT 9866/40 молдинг DECOMASTER-1 (28х88х2400) 484р.
                    DT 9867/56 молдинг DECOMASTER-1 (20х77х2400) 517р.
                    DT 9868/18 молдинг DECOMASTER-1 (36х140х2400) 945р.
                    DT 9870 каминная полка DECOMASTER-1 (2400)  2 578р.
                    DT 9872/17 молдинг DECOMASTER-1 (139x35х2400) 1 019р.
                    DT 9885/6 плинтус DECOMASTER-1 (170x140х2400) 2 234р.

                Колонны

 
                    DCK 01 колонна DECOMASTER-1 (D 200х2400мм) 5 505р.
                    DCK 01H полуколонна DECOMASTER-1 (D 200х2400мм) 3 302р.
                    DCK 02 колонна DECOMASTER-1 (D 150х2400мм) 4 281р.
                    DCK 11 капитель DECOMASTER-1 (370х370х310мм) 5 505р.
                    DCK 11H полукапитель DECOMASTER-1 (370х185х310мм) 3 303р.
                    DCK 12 капитель DECOMASTER-1 (360х360х200мм) 4 281р.
                    DCK 12H полукапитель DECOMASTER-1 (360х180х200мм) 2 570р.
                    DCK 13 капитель DECOMASTER-1 (280х280х260мм) 4 281р.
                    DCK 21 основание DECOMASTER-1 (D 340х140мм) 1 224р.
                    DCK 21H полуоснование DECOMASTER-1 (D 340х140мм) 890р.
                    DCK 23 основание DECOMASTER-1 (280х280х260мм) 1 835р.

                Консоли, ниши

 
                    DC 607/1 консоль DECOMASTER-1 (105х70х145мм) 548р.
                    DC 609/1 консоль DECOMASTER-1 (120х75х145мм) 548р.
                    DC 611/1 консоль DECOMASTER-1 (290х150х120мм) 1 504р.
                    DC 612/1 консоль DECOMASTER-1 (270х150х90мм) 878р.
                    DC 621/1 консоль DECOMASTER-1 (180х130х190мм) 569р.
                    DC 625/1 консоль DECOMASTER-1 (250х170х750мм) (к камину) 4 353р.
                    DNH 01/1 ниша DECOMASTER-1 (800х450х225мм) FRAGILE 4 769р.
                    DNH 02/1 ниша DECOMASTER-1 (970х700х225мм) FRAGILE 7 211р.
                Орнаменты, углы  
                    DA 701/70 орнамент DECOMASTER-1 (100х220х15мм) FRAGILE 327р.
                    DA 703/60 орнамент DECOMASTER-1 (70х300х15мм) FRAGILE 327р.
                    DA 704/90 орнамент DECOMASTER-1 (60х260х15мм) FRAGILE 317р.
                    DA 705/90 орнамент DECOMASTER-1 (50х230х15мм) FRAGILE 260р.
                    DA 706/55 орнамент DECOMASTER-1 (65х230х20мм) FRAGILE 298р.
                    DA 709/60 орнамент DECOMASTER-1 (100х270х15мм) FRAGILE 390р.
                    DA 711/25 орнамент DECOMASTER-1 (170х570х30мм) FRAGILE 661р.
                    DA 712/50 орнамент DECOMASTER-1 (120х415х20мм) FRAGILE 435р.
                    DA 713/50 орнамент DECOMASTER-1 (95х305х15мм) FRAGILE 351р.
                    DA 714/50 орнамент DECOMASTER-1 (140х350х25мм) FRAGILE 476р.
                    DA 715/50 орнамент DECOMASTER-1 (155х350х25мм) FRAGILE 455р.
                    DA 716/50 орнамент DECOMASTER-1 (130х345х25мм) FRAGILE 394р.
                    DA 717/50 орнамент DECOMASTER-1 (90х325х15мм) FRAGILE 414р.
                    DA 718/50 орнамент DECOMASTER-1 (80х240х17мм) FRAGILE 351р.
                    DA 719/50 орнамент DECOMASTER-1 (120х210х20мм) FRAGILE 414р.
                    DA 720/50 орнамент DECOMASTER-1 (95х180х15мм) FRAGILE 311р.
                    DA 729/60 орнамент DECOMASTER-1 (65х130х10мм) FRAGILE 122р.
                    DA 731L/40 орнамент лев. DECOMASTER-1 (125х75х18мм) FRAGILE 271р.
                    DA 731R/40 орнамент прав. DECOMASTER-1 (125х75х18мм) FRAGILE 271р.
                    DA 732L/30 орнамент лев. DECOMASTER-1 (190х50х20мм) FRAGILE 271р.
                    DA 732R/30 орнамент прав. DECOMASTER-1 (190х50х20мм) FRAGILE 271р.
                    DA 733L/40 орнамент лев. DECOMASTER-1 (120х80х15мм) FRAGILE 270р.
                    DA 733R/40 орнамент прав. DECOMASTER-1 (120х80х15мм) FRAGILE 270р.
                    DA 734L/100 орнамент лев. DECOMASTER-1 (80х30х10мм) FRAGILE 104р.
                    DA 734R/100 орнамент прав. DECOMASTER-1 (80х30х10мм) FRAGILE 104р.
                    DA 735L/25 орнамент лев. DECOMASTER-1 (186х55х17мм) FRAGILE 279р.
                    DA 735R/25 орнамент прав. DECOMASTER-1 (186х55х17мм) FRAGILE 279р.
                    DA 736L/60 орнамент лев. DECOMASTER-1 (200х200х20мм) FRAGILE 414р.
                    DA 736R/60 орнамент прав. DECOMASTER-1 (200х200х20мм) FRAGILE 414р.
                    DA 737L/40 орнамент лев. DECOMASTER-1 (170х100х20мм) FRAGILE 311р.
                    DA 737R/40 орнамент прав. DECOMASTER-1 (170х100х20мм) FRAGILE 311р.
                    DA 738L/25 орнамент лев. DECOMASTER-1 (160х65х15мм) FRAGILE 270р.
                    DA 738R/25 орнамент прав. DECOMASTER-1 (160х65х15мм) FRAGILE 270р.
                    DA 739L/60 орнамент лев. DECOMASTER-1 (90х140х15мм) FRAGILE 289р.
                    DA 739R/60 орнамент прав. DECOMASTER-1 (90х140х15мм) FRAGILE 289р.
                    DA 754/25 орнамент DECOMASTER-1 (170х80х15мм) FRAGILE 289р.
                    DA 767/80 орнамент DECOMASTER-1 (D 55мм) FRAGILE 82р.
                    DA 770/30 орнамент DECOMASTER-1 (D 80мм) FRAGILE 205р.
                    DA 771/50 орнамент DECOMASTER-1 (300x90x17мм) FRAGILE 327р.
                    DA 772/75 орнамент DECOMASTER-1 (295x45x20мм) FRAGILE 287р.
                    DA 774/35 орнамент DECOMASTER-1 (237х300х30мм) FRAGILE 517р.
                    DA 775/40 орнамент DECOMASTER-1 (125х240х25мм) FRAGILE 371р.
                    DA 776/20 орнамент DECOMASTER-1 (225х120х20мм) FRAGILE 351р.
                    DA 777/45 орнамент DECOMASTER-1 (150х132х15мм) FRAGILE 311р.
                    DA 778/40 орнамент DECOMASTER-1 (270х320х20мм) FRAGILE 558р.
                    DA 779/30 орнамент DECOMASTER-1 (215х230х20мм) FRAGILE 496р.
                    DA 780/10 орнамент DECOMASTER-1 (260х610х40мм) FRAGILE 931р.
                    DA 781/30 орнамент DECOMASTER-1 (405х180х27мм) FRAGILE 558р.
                    DA 782/50 орнамент DECOMASTER-1 (255х115х15мм) FRAGILE 311р.
                    DA 783/15 орнамент DECOMASTER-1 (560х180х50мм) FRAGILE 931р.
                    DA 784/15 орнамент DECOMASTER-1 (400х130х40мм) FRAGILE 558р.
                    DA 785/65 орнамент DECOMASTER-1 (210х80х25мм) FRAGILE 330р.
                    DCB 336/4 угл. вставка DECOMASTER-1 (550х550х67мм) 1 085р.
                    DCB 357/4 угл. вставка DECOMASTER-1 (615х615х85мм) 1 504р.
                    DCB 374/4 угл. вставка DECOMASTER-1 (480х480х60мм) 1 359р.
                    DCB 375/4 угл. вставка DECOMASTER-1 (650х650х60мм) 1 558р.
                    DP 217 E/22 внеш. угол DECOMASTER-1 (145х215х215мм) 681р.
                    DP 217 M/38 средн. элемент DECOMASTER-1 (145х290мм) 681р.
                    DP 217 R/22 внутр. угол DECOMASTER-1 (145х200х200мм) 681р.
                    DP 304 A/44 угол DECOMASTER-1 (200х200х20мм) 149р.
                    DP 304 B/40 угол DECOMASTER-1 (270х270х20мм) 167р.
                    DP 304 C/60 угол DECOMASTER-1 (300х300х20мм) 650р.
                    DP 304 D/24 угол DECOMASTER-1 (200х200х20мм) 429р.
                    DP 350 E/54 внеш. угол DECOMASTER-1 (57х165х165мм) 390р.
                    DP 350 M/72 средн. элемент DECOMASTER-1 (57х275мм) 390р.
                    DP 350 R/60 внутр. угол DECOMASTER-1 (57х170х170мм) 390р.
                    DP 353 E/20 внешн. угол DECOMASTER-1 (73х325х325мм) 634р.
                    DP 353 M/40 средн. элемент DECOMASTER-1 (73х530мм) 634р.
                    DP 353 R/26 внутр. угол DECOMASTER-1 (73х290х290мм) 634р.
                    DP 8050 A/28 угол DECOMASTER-1 (350х350х30мм) 743р.
                    DP 8052 A  угол DECOMASTER-1 (240х240х25мм) 332р.
                    DP 8052 B/80 угол DECOMASTER-1 (200х200х20мм) 300р.
                    DP 8053 A/16 угол DECOMASTER-1 (400х400х30мм) 931р.
                    DP 8053 B/40 угол DECOMASTER-1 (270х270х22мм) 390р.
                    DP 9867 A/10 угол DECOMASTER-1 (380х380х40мм) 931р.
                    DP 9867 B/16 угол DECOMASTER-1 (380х380х40мм) 595р.
                    DT 8050-30R/16  1/4 часть круга DECOMASTER-1 (R внут=30см, R внеш=34см) 373р.
                    DT 8050-60R/16  1/4 часть круга DECOMASTER-1 (R внут=60см, R внеш=64см) 522р.

                Пилястры, Наличники

 
                    DD 101/1 наличник DECOMASTER-1 (195х1200х35мм) 904р.
                    DD 102/1 наличник DECOMASTER-1 (195х1200х35мм) 904р.
                    DD 200/50 декор. дополнение DECOMASTER-1 (105х105х30мм) 290р.
                    DD 210/50 декор. дополнение DECOMASTER-1 (105х105х40мм) 290р.
                    DD 220/50 декор. дополнение DECOMASTER-1 (90х90х25мм) 290р.
                    DD 230/50 декор. дополнение DECOMASTER-1 (110х110х25мм) 290р.
                    DD 301/1 наличник DECOMASTER-1 (285х1200х60мм) 1 535р.
                    DD 302/1 наличник DECOMASTER-1 (230х1200х65мм) 1 535р.
                    DD 303/1 наличник DECOMASTER-1 (220х1200х70мм) 1 535р.
                    DD 310/80 основание DECOMASTER-1 (230х105х37мм) 451р.
                    DD 320/80 основание DECOMASTER-1 (230х110х27мм) 451р.
                    DD 330/1 основание DECOMASTER-1 (630х365х63мм) 2 441р.
                    DK 198/1 пилястра DECOMASTER-1 (2400х270х20мм) 3 917р.
                    DK 199/42 пилястра DECOMASTER-1 (2000х95х15мм) 632р.
                    DK 200/30 пилястра DECOMASTER-1 (2000х135х20мм) 885р.
                    DK 201/20 капитель DECOMASTER-1 (220х140х60мм) 919р.
                    DK 202/1 основание DECOMASTER-1 (600х210х40мм) 1 445р.
                    DK 203/20 капитель DECOMASTER-1 (220х140х55мм) 904р.
                    DK 204/20 капитель DECOMASTER-1 (210х200х45мм) 904р.
                    DK 205/20 капитель DECOMASTER-1 (210х200х50мм) 904р.
                    DK 206/20 капитель DECOMASTER-1 (160х115х25мм) 543р.
                    DK 207/20 капитель DECOMASTER-1 (140х100х35мм) 543р.
                    DK 208/1 капитель DECOMASTER-1 (500х340х130мм) 3 662р.
                    DK 209 L/20 капитель  лев. DECOMASTER-1 (220х200х70мм) (к камину) 1 138р.
                    DK 209 R/20 капитель  прав. DECOMASTER-1 (220х200х70мм) (к камину) 1 138р.
                    DK 212/20 основание DECOMASTER-1 (260х135х35мм) 632р.

                Розетки, купола

 
                    DR 1/1 розетка DECOMASTER-1 (55х44см) 637р.
                    DR 11/1 розетка DECOMASTER-1 (66см) [R11] 1 609р.
                    DR 12/1 розетка DECOMASTER-1 (31см) 569р.
                    DR 13/1 розетка DECOMASTER-1 (64см) 1 822р.
                    DR 14/1 розетка DECOMASTER-1 (63см) 1 787р.
                    DR 16/1 розетка DECOMASTER-1 (72см) 1 863р.
                    DR 17/1 розетка DECOMASTER-1 (86см) 3 646р.
                    DR 20/1 розетка DECOMASTER-1 (70см) 2 408р.
                    DR 3/1 розетка DECOMASTER-1 (20см) 406р.
                    DR 302/1 розетка DECOMASTER-1 (96см) [R25] 2 805р.
                    DR 305/1 розетка DECOMASTER-1 (44см) 657р.
                    DR 306/1 розетка DECOMASTER-1 (40см) 655р.
                    DR 307/1 розетка DECOMASTER-1 (82см) [R12] 1 941р.
                    DR 308/1 розетка DECOMASTER-1 (37см) 698р.
                    DR 312/1 розетка DECOMASTER-1 (66см) 1 814р.
                    DR 313/1 розетка DECOMASTER-1 (74x74см) 2 151р.
                    DR 316/1 розетка DECOMASTER-1 (49см) [R16] 657р.
                    DR 5/1 розетка DECOMASTER-1 (40см) [R5] 700р.
                    DR 51/1 розетка DECOMASTER-1 (31см) 506р.
                    DR 52/1 розетка DECOMASTER-1 (31см) 566р.
                    DR 53/1 розетка DECOMASTER-1 (34см) 566р.
                    DR 6/1 розетка DECOMASTER-1 (40см) 700р.
                    DR 62/2 купол DECOMASTER-1 (120х20см) 11 797р.
                    DR 63/2 купол DECOMASTER-1 (90х17см) 8 849р.
                    DR 65/2 купол DECOMASTER-1 (96х96х11см) 10 422р.
                    DR 7/1 розетка DECOMASTER-1 (52см) 842р.
                    DR 8/1 розетка DECOMASTER-1 (52см) 921р.
                    DR 81618/1 розетка DECOMASTER-1 (45см) 761р.
                    DR 9/1 розетка DECOMASTER-1 (53см) [R9] 569р.
            ПОЛИУРЕТАН КИТАЙ <CЕРИЯ 2>  

                Декоративные плитки, декор

 
                    DA-502 декор DECOMASTER-2 (170x500x200мм) [68504] FRAGILE 1 126р.
                    DA-504 декор DECOMASTER-2 (150х360х190мм) [68503] 1 126р.
                    DA-505/2 декор DECOMASTER-2 (385x365x180мм) FRAGILE 1 412р.
                    DA-506/2 декор DECOMASTER-2 (385x365x180мм) [DB-104] FRAGILE 1 412р.
                    DA-509/12 декор DECOMASTER-2 (360x245x95мм) 1 074р.
                    DG 04   плитка DECOMASTER-2 (450х300х130мм) FRAGILE 1 391р.
                    DG 04 A  плитка DECOMASTER-2 (330x230x88mm) FRAGILE 1 145р.
                    DG 04 BL  плитка DECOMASTER-2 (178x115x47mm) FRAGILE 626р.
                    DG 04 BR  плитка DECOMASTER-2 (178x115x47mm) FRAGILE 626р.
                    DT-3837 декор DECOMASTER-2 (390x190x20мм) 481р.
                    DT-3839 декор DECOMASTER-2 (390x190x20мм) 481р.
                    DT-3852 декор DECOMASTER-2 (195мм) 325р.
                    DT-3852A декор DECOMASTER-2 (350мм) 715р.

                Карнизы

 
                    95036/30 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (66х83х2400мм) 947р.
                    95036/30 плинтус DECOMASTER-2 (66х83х2400мм) 473р.
                    95081/36 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (40х54х2400мм) 783р.
                    95081/36 плинтус DECOMASTER-2 (40х54х2400мм) 318р.
                    95112/39 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (41х73х2400мм) 765р.
                    95112/39 плинтус DECOMASTER-2 (41х73х2400мм) [DT 12] 311р.
                    95126/32 плинтус DECOMASTER-2 (55х60х2400мм) [DT-26] 330р.
                    95132/42 плинтус DECOMASTER-2 (41х88х2400мм) 445р.
                    95136/36 плинтус DECOMASTER-2 (43х85х2400мм) 397р.
                    95214/45 плинтус DECOMASTER-2 (30х70х2400мм) [DT-214] 292р.
                    95292/22 плинтус DECOMASTER-2 (94х94х2400мм) [DT-9831] 559р.
                    95292/22/15/14 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (94х94х2400мм) 1 822р.
                    95323/32 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (55х88х2400мм) 1 484р.
                    95342/32 плинтус DECOMASTER-2 (73х73х2400мм) 513р.
                    95343/30 плинтус DECOMASTER-2 (57х117х2400мм) 577р.
                    95345/39 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 1 499р.
                    95345/39 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 608р.
                    95348/64 плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 315р.
                    95350/38 плинтус DECOMASTER-2 (78х75х2400мм) [DT-811] 420р.
                    95406/40 плинтус DECOMASTER-2 (76х73х2400мм) [DT-406] 465р.
                    95603/30 плинтус DECOMASTER-2 (61х105х2400мм) 930р.
                    95609/54 плинтус DECOMASTER-2 (57х57х2400мм) 404р.
                    95610/26 плинтус DECOMASTER-2 (60х60х2400мм) 492р.
                    95613 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (55х55х2400мм) 797р.
                    95613/36 плинтус DECOMASTER-2 (55х55х2400мм) 355р.
                    95614/40 плинтус DECOMASTER-2 (60х78х2400мм) 546р.
                    95617*/34 плинтус DECOMASTER-2 (82х85х2400мм) 690р.
                    95619/54 плинтус DECOMASTER-2 (40х70х2400мм) 404р.
                    95621/36 плинтус DECOMASTER-2 (70х84х2400мм) 593р.
                    95622/28 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 1 447р.
                    95622/32 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 588р.
                    95628/30 плинтус DECOMASTER-2 (55х55х2400мм) 317р.
                    95637/64 плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 315р.
                    95638/38 плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) 338р.
                    95655/34 плинтус DECOMASTER-2 (53x53x2400мм)  356р.
                    95673/30 плинтус DECOMASTER-2 (81х77х2400мм) 533р.
                    95673/72/50/60 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (81х77х2400мм) 1 066р.
                    95682/20 плинтус DECOMASTER-2 (100х100х2400мм) 686р.
                    95684/34 плинтус DECOMASTER-2 (85х85х2400мм) 675р.
                    95769/34 плинтус DECOMASTER-2 (70х90х2400мм) 653р.
                    95775 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 1 271р.
                    95775/37 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 635р.
                    95777/30 плинтус DECOMASTER-2 (85х85х2400мм) 722р.
                    95810/34 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) [DT-809] 445р.
                    95825/38 плинтус DECOMASTER-2 (68х80х2400мм) 599р.
                    95842/68/60 плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) [DT-8842] 305р.
                    95843/34/24 плинтус DECOMASTER-2 (70х70x2400мм) [DT-8842A] 644р.
                    95854/36 плинтус DECOMASTER-2 (91х80х2400мм) 555р.
                    95854/36/22 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (91х80х2400мм) 1 624р.
                    95861/39 плинтус DECOMASTER-2 (45х60х2400мм) 385р.
                    96010/50 плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) 312р.
                    96015/60 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (40х40х2400мм) 685р.
                    96015/60 плинтус DECOMASTER-2 (40х40х2400мм) [DP-15] 279р.
                    96020/28 плинтус DECOMASTER-2 (85х85х2400мм) 588р.
                    96110/32 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (60х60х2400мм) 1 032р.
                    96110/32 плинтус DECOMASTER-2 (60х60х2400мм) = DP110 419р.
                    96117/38 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) 904р.
                    96117/38 плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) [DP 350] 367р.
                    96118/40 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) 792р.
                    96118/40 плинтус DECOMASTER-2 (50х50х2400мм) [DP-118] 322р.
                    96120/36 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (85х80х2400мм) 1 742р.
                    96120/36 плинтус DECOMASTER-2 (85х80х2400мм) [DP-120] 648р.
                    96159/48 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (41х41х2400мм) 725р.
                    96159/48 плинтус DECOMASTER-2 (41х41х2400мм) [DP-159] 294р.
                    96205/40/80 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 631р.
                    96205/80 плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 256р.
                    96206/48 плинтус DECOMASTER-2 (44х44х2400мм) 340р.
                    96215/45 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (45х45х2400мм) 734р.
                    96215/45 плинтус DECOMASTER-2 (45х45х2400мм) [DP-215] 298р.
                    96220/20 плинтус DECOMASTER-2 (118х70х2400мм) [DP-17] 601р.
                    96230/64 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 518р.
                    96230/70 плинтус DECOMASTER-2 (35х35х2400мм) 211р.
                    96251/100 плинтус DECOMASTER-2 (25x25x2400мм) 239р.
                    96257/42 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 451р.
                    96259/34 плинтус DECOMASTER-2 (75х75х2400мм) 476р.
                    96321/32 плинтус DECOMASTER-2 (50х100х2400мм) 469р.
                    96400/32 плинтус DECOMASTER-2 (100х60х2400мм) 653р.
                    96610/32 плинтус DECOMASTER-2 (58х55х2400мм) 417р.
                    96611/30 плинтус DECOMASTER-2 (56х90х2400мм) 539р.
                    96612/50 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (45х45х2400мм) 868р.
                    96612/50 плинтус DECOMASTER-2 (45х45х2400мм) [DP-133] 352р.
                    96614/45 плинтус DECOMASTER-2 (70х70х2400мм) 527р.
                    96620/32 плинтус DECOMASTER-2 (84х80х2400мм) 612р.
                    96625/22 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (80х95х2400мм) 2 178р.
                    96625/30 плинтус DECOMASTER-2 (80х95х2400мм) 588р.
                    96627/36 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (50х54х2400мм) 907р.
                    96627/50 плинтус DECOMASTER-2 (50х54х2400мм) [DP-205] 454р.
                    96628/36 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (50х52х2400мм) 1 058р.
                    96628/36 плинтус DECOMASTER-2 (50х52х2400мм) [DP-110] 347р.
                    96630/24 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (75х75х2400мм) 1 506р.
                    96630/34 плинтус DECOMASTER-2 (75х75х2400мм) 612р.
                    96633/24 плинтус DECOMASTER-2 (100х100х2400мм) 738р.
                    96681/105 плинтус DECOMASTER-2 (31х31х2400мм) 223р.
                    96681/71/100 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (31х31х2400мм) 550р.
                    96684/46 плинтус DECOMASTER-2 (74х78х2400мм) 514р.
                    96686/33 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (38х50х2400мм) 782р.
                    96686/33 плинтус DECOMASTER-2 (38х50х2400мм) 318р.
                    96695/10 плинтус DECOMASTER-2 (180х180х2400мм) под свет 1 913р.
                    96801/52 плинтус DECOMASTER-2 (65х65х2400мм) 447р.
                    96804/34 плинтус DECOMASTER-2 (70х90х2400мм) 638р.
                    96901/16 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (12х15х2400мм) под свет 3 048р.
                    96901/16 плинтус DECOMASTER-2 (12х15х2400мм) под свет 1 024р.
                    97010/66 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (18х40х2400мм) 518р.
                    97010/66 молдинг DECOMASTER-2 (18х40х2400мм) [DP-10] 211р.
                    97012/130 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (12х25х2400мм) 455р.
                    97012/150 молдинг DECOMASTER-2 (12х25х2400мм) 185р.
                    97022/35 молдинг DECOMASTER-2 (21х65х2400мм) 294р.
                    97101/119  молдинг DECOMASTER-2 (12x28x2400мм) [ SP1] 185р.
                    97101/130 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (12х28х2400мм) 371р.
                    97124/100 молдинг DECOMASTER-2 (15х33х2400мм) 167р.
                    97164/46/72 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (16х51х2400мм) 518р.
                    97164/72 молдинг DECOMASTER-2 (16х51х2400мм) 211р.
                    97174/26 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (25х85х2400мм) 1 110р.
                    97174/36 молдинг DECOMASTER-2 (25х85х2400мм) 451р.
                    97609/48 молдинг DECOMASTER-2 (8х75х2400мм) 355р.
                    97617/32 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (19х80х2400мм) 1 174р.
                    97617/32 молдинг DECOMASTER-2 (19х80х2400мм) 477р.
                    97620/50 молдинг DECOMASTER-2 (20х56х2400мм) 318р.
                    97624/68 молдинг DECOMASTER-2 (12х50х2400мм) 245р.
                    97631/43 молдинг DECOMASTER-2 (8х100х2400мм) [DI-111] 490р.
                    97803/80 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (16х40х2400мм) 518р.
                    97803/80 молдинг DECOMASTER-2 (16х40х2400мм) 211р.
                    97901/32 молдинг DECOMASTER-2 (30х90х2400мм) 456р.
                    97902/38 молдинг DECOMASTER-2 (20х100х2400мм) 490р.
                    98010/153 молдинг DECOMASTER-2 (10х22х2400мм) FRAGILE 157р.
                    98010/90/153 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (10х22х2400мм) 384р.
                    98013/130 молдинг DECOMASTER-2 (10х25х2400мм) FRAGILE 157р.
                    98013/146 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (10х25х2400мм) 384р.
                    98020/48 молдинг DECOMASTER-2 (28х51х2400мм) 382р.
                    98027/85 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (14х33х2400мм) 465р.
                    98027/85 молдинг DECOMASTER-2 (14х33х2400мм) [DT 8017] 189р.
                    98031/65 молдинг DECOMASTER-2 (20х34х2400мм) [DT-8018] 216р.
                    98031/70 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (20х34х2400мм) 532р.
                    98061/42 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (21х50х2400мм) 739р.
                    98061/42 молдинг DECOMASTER-2 (21х50х2400мм) 301р.
                    98102/40 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (22х53х2400мм) 625р.
                    98102/40 молдинг DECOMASTER-2 (2,2х5,3х2400мм) 254р.
                    98202/48 молдинг DECOMASTER-2 (15х50х2400мм) 252р.
                    98520/38 молдинг DECOMASTER-2 (18х59х2400мм) 294р.
                    98627/30 молдинг DECOMASTER-2 (20x80x2400мм) (греч.орн.) 454р.
                    98642/135 молдинг DECOMASTER-2 (8х40х2400мм) 189р.
                    98646/48/36 молдинг DECOMASTER-2 (16х80х2400мм) [DT-8646] 488р.
                    98704 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (18х71х2400мм) 868р.
                    98704/45 молдинг DECOMASTER-2 (18х71х2400мм) 352р.
                    98885/100 молдинг DECOMASTER-2 (11х31х2400мм) [DT-8016] FRAGILE 189р.
                    98885/69 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (11х31х2400мм) 465р.
                    DP 110 /28 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (58х58х2400) = 96110 994р.
                    DP 110 /28 плинтус DECOMASTER-2 (58х58х2400) = 96110 404р.
                    DP 16/25 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (20х110x2400мм) [Z12] 1 125р.
                    DP 16/28 плинтус DECOMASTER-2 (48х68x2400мм) [Z16] 457р.
                    DP 213/23 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (80х80х2400мм) 1 544р.
                    DP 213/40 плинтус DECOMASTER-2 (80х80x2400мм) 632р.
                    DP 2212/17 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (105х125х2400мм) 1 745р.
                    DP 332/105 угл. плинтус DECOMASTER-2 (22х22x2400мм) 338р.
                    DP 332/110 FLEXIBLE угл. плинтус DECOMASTER-2 (22х22х2400мм) 831р.
                    DP 333/60 FLEXIBLE угл. плинтус DECOMASTER-2 (44х44х2400мм) 976р.
                    DP 333/60 угл. плинтус DECOMASTER-2 (44х44х2400мм) 396р.
                    DP 8032/115 молдинг DECOMASTER-2 (12х30x2400мм) 293р.
                    DP 8032/80 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (12х30х2400мм) 721р.
                    DP 9012/16 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (28х90х2400мм) 1 196р.
                    DP 9012/30 молдинг DECOMASTER-2 (28х90x2400мм) 486р.
                    DT 1 S/40 молдинг DECOMASTER-2 (27х75x2400мм) [Z1] 486р.
                    DT 128/24 плинтус DECOMASTER-2 (60х58х2400мм) 380р.
                    DT 128/25 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (60х58х2400мм) 936р.
                    DT 138/34 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2  (55х55х2400мм) 761р.
                    DT 14/36 плинтус DECOMASTER-2 (49х80х2400мм) 455р.
                    DT 14/40 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (49х80x2400мм) 1 121р.
                    DT 23/28 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (48х80x2400мм) 1 196р.
                    DT 23/36 плинтус DECOMASTER-2 (48х80x2400мм) 486р.
                    DT 303/12 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (60х143х2400мм) 2 416р.
                    DT 303/22 плинтус DECOMASTER-2 (60х143x2400мм) [Z11] 826р.
                    DT 33/26 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (35х80х2400мм) 1 080р.
                    DT 33/26 плинтус DECOMASTER-2 (35х80x2400мм) 439р.
                    DT 36/25 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (42х83х2400мм) 1 082р.
                    DT 36/36 плинтус DECOMASTER-2 (42х83x2400мм) 439р.
                    DT 7020/20 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (20х110x2400мм) [Z12]  
                        ----//---- 1 901р.
                    DT 7020/20 молдинг DECOMASTER-2 (20х110x2400мм) [Z12] 879р.
                    DT 8015/80 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2 (15х30х2400мм) 676р.
                    DT 8015/90 молдинг DECOMASTER-2 (15х30x2400мм) 275р.
                    DT 8050/50 FLEXIBLE молдинг DECOMASTER-2  (17х40х2400мм) 976р.
                    DT 8050/60 молдинг DECOMASTER-2 (17х40х2400мм) 396р.
                    DT 9813/18 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (60х100x2400мм) 2 059р.
                    DT 9813/22 плинтус DECOMASTER-2 (60х100x2400мм) 905р.
                    DT-8023/69 молдинг DECOMASTER-2 (6х69х2400мм) 266р.
                    DT-8029/184 молдинг DECOMASTER-2 (6х24х2400мм) FRAGILE 222р.
                    DT-8033/36 молдинг DECOMASTER-2 (15x80х2400мм) 649р.
                    DT-8035/40 молдинг DECOMASTER-2 (7x101х2440мм) FRAGILE 721р.
                    DT-8037/40молдинг DECOMASTER-2 (10x100х2400мм) FRAGILE 522р.
                    DT-8628/84 молдинг DECOMASTER-2 (8х64х2400мм) 204р.
                    DT-8644/48 молдинг DECOMASTER- 2 (13х65х2440мм) 322р.
                    DT-88107/18 FLEXIBLE плинтус DECOMASTER-2 (115х130х2400мм) [DT 216] 2 253р.
                    DT-88107/18 плинтус DECOMASTER-2 (115х130х2400мм) [DT 216] 857р.
                    DT-88151/30 плинтус DECOMASTER-2 (37х68х2440мм)  
                    DT-88152/20 плинтус DECOMASTER-2 (73х102х2440мм) 761р.

                Колонны

 
                    90018 колонна DECOMASTER-2 (D 180х2400мм) 5 588р.
                    90018-1 капитель DECOMASTER-2 (360х360мм) 3 113р.
                    90018-1-H полукапитель DECOMASTER-2 (360х180мм) 1 506р.
                    90018-2 капитель DECOMASTER-2 (360х360мм) 2 047р.
                    90018-2-H полукапитель DECOMASTER-2 (360х180мм) 1 021р.
                    90018-3 капитель DECOMASTER-2 (380х380мм) 889р.
                    90018-3-H полукапитель DECOMASTER-2 (380х190мм) 793р.
                    90018-4 основание DECOMASTER-2 (320х320х125мм) 1 004р.
                    90018-4-H полуоснование DECOMASTER-2 (320х160х125мм) 605р.
                    90018-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 180х2400мм) 2 908р.
                    90024 колонна DECOMASTER-2 (D 240х2400мм) 10 670р.
                    90024-1 капитель DECOMASTER-2 (450х450мм) 5 404р.
                    90024-1-H полукапитель DECOMASTER-2 (450х225мм) 2 646р.
                    90024-2 капитель DECOMASTER-2 (450х450мм) 4 036р.
                    90024-2-H полукапитель DECOMASTER-2 (450х225мм) 2 047р.
                    90024-3 капитель DECOMASTER-2 (380х380мм) 1 824р.
                    90024-3-H полукапитель DECOMASTER-2 (380х190мм) 1 129р.
                    90024-4 основание DECOMASTER-2 (440х440х165мм) 1 875р.
                    90024-4-H полуоснование DECOMASTER-2 (440х220х165мм) 1 021р.
                    90024-5 капитель DECOMASTER-2 (420х170мм) 2 086р.
                    90024-5-H полукапитель DECOMASTER-2 (420х210мм) 1 383р.
                    90024-6 основание DECOMASTER-2 (220x410x410 мм) 2 808р.
                    90024-6-H полуоснование DECOMASTER-2 (440х220х165мм) 1 404р.
                    90024-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 240х2400мм) 4 334р.
                    90030 колонна DECOMASTER-2 (D 300х2400мм) 12 544р.
                    90030-1 капитель DECOMASTER-2 (500х500x400мм) 6 671р.
                    90030-1-H полукапитель DECOMASTER-2 (400х500x250мм) 4 259р.
                    90030-2 капитель DECOMASTER-2 (500х500x240мм) 4 619р.
                    90030-2-H полукапитель DECOMASTER-2 (240х500x250мм) 2 118р.
                    90030-3 капитель DECOMASTER-2 (500х500х200мм) 2 051р.
                    90030-3-H полукапитель DECOMASTER-2 (195х490x245мм) 1 200р.
                    90030-4 основание DECOMASTER-2 (500х500х200мм) 2 732р.
                    90030-4-H полуоснование DECOMASTER-2 (440х220х165мм) 1 445р.
                    90030-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 300х2400мм) 5 731р.
                    90118 колонна DECOMASTER-2 (D 180х2400мм) 5 702р.
                    90118-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 180х2400мм) 2 896р.
                    90124 колонна DECOMASTER-2 (D 240х2400мм) 9 552р.
                    90124-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 240х2400мм) 4 014р.
                    90135 колонна DECOMASTER-2 (D 135х2400мм) 4 105р.
                    90135-1 капитель DECOMASTER-2 (200х200мм) 1 004р.
                    90135-1-H полукапитель DECOMASTER-2 (200х100мм) 547р.
                    90135-4 основание DECOMASTER-2 (220х220х130мм) 547р.
                    90135-4-H полуоснование DECOMASTER-2 (220х110х130мм) 296р.
                    90135-H полуколонна DECOMASTER-2 (D 135х2400мм) 2 053р.
                    92831-1 квадр. капитель DECOMASTER-2 (47х47х34) 6 776р.
                    92831-2 квадр.основание DECOMASTER-2 (50х50х19) 4 046р.
                    92831-4 квадр.колонна DECOMASTER-2 (31х31х240) 22 402р.
                    DD-918 пьедестал DECOMASTER-2 (36х36х122,5) 13 369р.
                    DD924 пьедестал DECOMASTER-2 (45х45х118,5) 14 420р.

                Консоли

 
                    68613 консоль DECOMASTER-2 (180x90x230мм) 606р.
                    68637 консоль DECOMASTER-2 (70x35x95мм) 264р.
                    68655 консоль DECOMASTER-2 (145x90x225мм) 737р.
                    68657 консоль DECOMASTER-2 (165x185x305мм) 1 580р.
                    68658 консоль DECOMASTER-2 (190x205x400мм) 2 172р.
                    68663 консоль DECOMASTER-2 (220x220x415мм) 2 633р.
                    68664 консоль DECOMASTER-2 (165x200x510мм) 1 990р.
                    68667 консоль DECOMASTER-2 (125x145x295мм) 1 317р.
                    DQ-9913/42 консоль DECOMASTER-2 (154x90x74мм) 386р.
                    DQ-9916 консоль DECOMASTER-2 (313x140x143мм) 830р.
                    DQ-9918 консоль DECOMASTER-2 (240x156x118мм) 676р.
                    DQ-9919/16 консоль DECOMASTER-2 (320x110x115мм) 826р.
                    DQ-9920 консоль DECOMASTER-2 (165x110x62мм) 360р.
                    DQ-9924 консоль DECOMASTER-2 (375x206x130мм) 1 589р.
                    DQ-9926 консоль DECOMASTER-2 (203x89x65мм) 592р.
                    DQ-9932/44 консоль DECOMASTER-2 (170x118x72мм) 464р.
                    DQ-9934/22 консоль DECOMASTER-2 (250x130x68мм) 592р.
                    DQ-9935/32 консоль DECOMASTER-2 (215x130x95мм) 541р.
                    DQ-9942/16 консоль DECOMASTER-2 (269x184x90мм) 772р.
                    DQ-9945/6 консоль DECOMASTER-2 (308x207x162мм) 1 338р.
                    DQ-9949/22 консоль DECOMASTER-2 (144x123x75мм) 360р.
                    DQ-9952/60 консоль DECOMASTER-2 (108x90x45мм) 257р.
                    DQ-9953 консоль DECOMASTER-2 (148х111х62мм) 335р.

                Орнаменты, углы

 
                    66031 орнамент DECOMASTER-2 (85x115x13mm) FRAGILE 411р.
                    66032 орнамент DECOMASTER-2 (86x105x12mm) FRAGILE 329р.
                    66033 орнамент DECOMASTER-2 (305x242x19mm) FRAGILE 527р.
                    66034 орнамент DECOMASTER-2 (600x485x48mm) FRAGILE 2 427р.
                    66041 орнамент DECOMASTER-2 (112x32x10mm) FRAGILE 412р.
                    66057 орнамент DECOMASTER-2 (35x150x18mm) FRAGILE 411р.
                    66062 орнамент DECOMASTER-2 (100x140x22mm) FRAGILE 411р.
                    66077 орнамент DECOMASTER-2 (80x116x18mm) FRAGILE 411р.
                    66084 орнамент DECOMASTER-2 (150x40x18mm) FRAGILE 412р.
                    66088 орнамент DECOMASTER-2 (450x93x28mm) FRAGILE 412р.
                    66095 орнамент DECOMASTER-2 (105x173x15mm) FRAGILE 411р.
                    66097 орнамент DECOMASTER-2 (170x170x35mm) FRAGILE 411р.
                    66102 орнамент DECOMASTER-2 (180x230x30mm) FRAGILE 592р.
                    66104 орнамент DECOMASTER-2 (70x175x17mm) FRAGILE 411р.
                    66105 орнамент DECOMASTER-2 (175x45x17mm) FRAGILE 412р.
                    66126 орнамент DECOMASTER-2 (160x225x18mm) FRAGILE 411р.
                    66128 орнамент DECOMASTER-2 (235x95x20mm) FRAGILE 412р.
                    66152 L орнамент DECOMASTER-2 (140x180x30mm) FRAGILE 412р.
                    66152 R орнамент DECOMASTER-2 (140x180x30mm) FRAGILE 412р.
                    66160 L орнамент DECOMASTER-2 (210x220x23mm) FRAGILE 412р.
                    66160 R орнамент DECOMASTER-2 (210x220x23mm) FRAGILE 412р.
                    66161 L орнамент DECOMASTER-2 (115x205x18mm) FRAGILE 412р.
                    66161 R орнамент DECOMASTER-2 (115x205x18mm) FRAGILE 412р.
                    66163 L орнамент DECOMASTER-2 (200x100x13mm) FRAGILE 412р.
                    66163 R орнамент DECOMASTER-2 (200x100x13mm) FRAGILE 412р.
                    66168 орнамент DECOMASTER-2 (480x185x35mm) FRAGILE 493р.
                    68015 орнамент DECOMASTER-2 (235x130x35mm) FRAGILE 155р.
                    97010-5 угол DECOMASTER-2 (255х255мм) 272р.
                    97010-6 угол DECOMASTER-2 (200х200мм) [DP-101] FRAGILE 173р.
                    97010-7 декоративная вставка DECOMASTER-2 (250мм) 150р.
                    97010-8 угол DECOMASTER-2 (190х190мм) [DP-102] 150р.
                    97010-9 угол DECOMASTER-2 (300х300мм) FRAGILE 230р.
                    97012-3 угол DECOMASTER-2 (110х110мм) 125р.
                    97012-4 угол DECOMASTER-2 (200х200мм) FRAGILE 209р.
                    97012-5 угол DECOMASTER-2 (180х180мм) FRAGILE 194р.
                    97012-6 угол DECOMASTER-2 (180х180мм) FRAGILE 139р.
                    97012-7 декоративная вставка DECOMASTER-2 (200мм) 139р.
                    97022-2 угол DECOMASTER-2 (257х257мм) 277р.
                    97164-2 угол DECOMASTER-2 (250х250мм) 179р.
                    97803-1 угол DECOMASTER-2 (125х125мм) FRAGILE 139р.
                    97803-2 угол DECOMASTER-2 (350х350 мм)  220р.
                    98010-3 угол DECOMASTER-2 (135х135мм) 139р.
                    98013-2 угол DECOMASTER-2 (144х144мм) 139р.
                    98020-2 угол DECOMASTER-2 (290х290мм) 277р.
                    98027-1/30 угол DECOMASTER-2 (220х220мм) 277р.
                    98061-1/30 угол DECOMASTER-2 (240х240мм) 277р.
                    98102-1/42 угол DECOMASTER-2 (26cм) 254р.
                    98102-2/64 угол DECOMASTER-2 (24cм) 254р.
                    98102-3/42 угол DECOMASTER-2 (26cм) 254р.
                    98520-2/30 угол DECOMASTER-2 (260х260мм) 277р.
                    98885-2/30 угол DECOMASTER-2 (220х220мм) 277р.
                    DP 8032 A/40 угол DECOMASTER-2 (280х280х25мм) 295р.
                    DP 8032 B  угол DECOMASTER-2 (140х140х30мм) 165р.
                    DP 8032 C  угол DECOMASTER-2 (280х280х25мм) FRAGILE 173р.
                    DP 8032 D  угол DECOMASTER-2 (280х280х25мм) 212р.
                    DP 8050 B  угол DECOMASTER-2 (220х220х20мм) 167р.
                    DP 8050 D угол DECOMASTER-2 (220х220х20мм) 446р.

                Пилястры

 
                    92831 пилястра DECOMASTER-2 (31х33х240мм) 7 595р.
                    92832-1 капитель к пилястре Decomaster-2 (55х34х42мм) 2 860р.
                    92832-2 основание к пилястре Decomaster-2 (38х5,5х53мм) 2 421р.
                    DK-82200/16 пилястра DECOMASTER-2 (2000x135x18мм) 776р.
                    DK-82201/35 капитель DECOMASTER-2 (147x214x57мм) 421р.
                    DK-82202/15 основание DECOMASTER-2 (605x220x45мм) 861р.
                    DK-82210/18 пилястра DECOMASTER-2 (2000x142x15мм) 763р.
                    DK-82211/20 капитель DECOMASTER-2 (154x265x74мм) 421р.
                    DK-82211A/10 капитель DECOMASTER-2 (80x237x65мм) 316р.
                    DK-82211B/10 капитель DECOMASTER-2 (210x188x56мм) 302р.
                    DK-82212/36 основание DECOMASTER-2 (309x169x27мм) 345р.
                    DK-82220/13 пилястра DECOMASTER-2 (2000x167x15мм) 860р.
                    DK-82221/15 капитель DECOMASTER-2 (176x307x89мм) 421р.
                    DK-82221A/1 капитель DECOMASTER-2 (80x260x70мм) 316р.
                    DK-82222 основание DECOMASTER-2 (354x201x28мм) 430р.
                    DK-82230/10 пилястра DECOMASTER-2 (2200x196x17мм) 932р.
                    DK-82231/15 капитель DECOMASTER-2 (164x316x75мм) 323р.
                    DK-82231A/15 капитель DECOMASTER-2 (164x316x75мм) 430р.
                    DK-82232/6 основание DECOMASTER-2 (634x286x58мм) 861р.
                    DK-82240/11 пилястра DECOMASTER-2 (2000x196x18мм) 985р.
                    DK-82251/7 капитель DECOMASTER-2 (272x414x124мм) 1 262р.
                    DK-82252/1 основание DECOMASTER-2 (646x276x62мм) 1 292р.
                    DK-82253/9 основание DECOMASTER-2 (646x276x62мм) 1 292р.
                    DK-82260/5 пилястра DECOMASTER-2 (2000x238x44мм) 1 734р.

                Розетки

 
                    DM-0291/10 розетка DECOMASTER-2 (290мм) 283р.
                    DM-0361/2 розетка DECOMASTER-2 (348мм) 399р.
                    DM-0400/4 розетка DECOMASTER-2 (300мм) 636р.
                    DM-0401/4 розетка DECOMASTER-2 (408мм) 578р.
                    DM-0402 розетка DECOMASTER- 2 (403мм) 766р.
                    DM-0405 розетка DECOMASTER- 2 (500мм) 925р.
                    DM-0406 розетка DECOMASTER- 2 (600мм) 1 309р.
                    DM-0452/5 розетка DECOMASTER-2 (462мм) 668р.
                    DM-0461/5 розетка DECOMASTER-2 (460x108мм) 804р.
                    DM-0471/5 розетка DECOMASTER-2 (514мм) 938р.
                    DM-0483/8 розетка DECOMASTER-2 (480мм) 621р.
                    DM-0604/10 розетка DECOMASTER-2 (610x97мм) 1 310р.
                    DM-0623/7 розетка DECOMASTER-2 (615x43мм) 1 399р.
                    DM-0661/7 розетка DECOMASTER-2 (657мм) 1 685р.
                    DM-0662/6 розетка DECOMASTER-2 (663x99мм) 1 477р.
                    DM-0722/7 розетка DECOMASTER-2 (71см) 1 591р.
                    DM-0731 розетка DECOMASTER-2 (726x105мм) 3 468р.
                    DM-0861 розетка DECOMASTER-2 (863мм) 3 363р.
                    DR 10 розетка DECOMASTER-2 (50см) 822р.
                    DR 15 розетка DECOMASTER-2 (60см) 1 788р.
                    DR 18/6 розетка DECOMASTER-2 (77х57см) 2 066р.
                    DR 19/6 розетка DECOMASTER-2 (78х54см) 2 028р.
                    DR 301/5 розетка DECOMASTER-2 (60см) [R18] 1 685р.
                    DR 303 розетка DECOMASTER-2 (45см) 972р.
                    DR 304/6 розетка DECOMASTER-2 (32см) 637р.
                    DR 309/5 розетка DECOMASTER-2 (50см) [R8] 948р.
                    DR 54/8 розетка DECOMASTER-2 (33см) 566р.

                Колонны

 
                    DC-8302-8 основание DECOMASTER-2 (390x161мм) ОП 1 935р.
                    DC-8303A8 капитель DECOMASTER-2 240mm (352х352х200мм) ОП 2 340р.
                    DC-8303B8 капитель DECOMASTER-2 (420х420х338мм) ОП 6 480р.
                    DC-8303C8 капитель DECOMASTER-2 (285х285х180мм) ОП 4 050р.
                    DC-8305-8 колонна DECOMASTER-2 (240х2400мм) ОП 11 970р.
                    DC-8308-8 колонна DECOMASTER-2 (240х2400мм) ОП 11 430р.
            ПОЛИУРЕТАН КИТАЙ <СЕРИЯ 3>  
                ПУ Серия 3 ШК  

                    Карнизы

 
                        95026 ШК/65 плинтус DECOMASTER-3 (61х58х2400мм) 442р.
                        95088 ШК/55 плинтус DECOMASTER-3 (46х90х2445мм) 460р.
                        95111 ШК/58 плинтус DECOMASTER-3 (8х6.2х2400мм) 480р.
                        95226 ШК/98 плинтус DECOMASTER-3 (50х50х2400мм) 460р.
                        95323 ШК/48 плинтус DECOMASTER-3 (57х89х2435мм) 602р.
                        95696 ШК/40 плинтус DECOMASTER-3 (81х102х2440мм) 863р.
                        95779 FLEX ШК/25 плинтус DECOMASTER-3 (85х90х2420мм) 2 198р.
                        95779 ШК/50 плинтус DECOMASTER-3 (85х90х2420мм) 722р.
                        96005 ШК/45 плинтус DECOMASTER-3 (7,5х7,5х2400мм) 615р.
                        96008 FLEX ШК/100 плинтус DECOMASTER-3 (2,7х2,7х2400мм) 690р.
                        96008 ШК/100 плинтус DECOMASTER-3 (2,7х2,7х2400мм) 230р.
                        96051 FLEX ШК/50 плинтус DECOMASTER-3 (5,2х5,4х2400мм) 1 036р.
                        96051 ШК/100 плинтус DECOMASTER-3 (5,2х5,4х2400мм) 346р.
                        96207 FLEX ШК/100 молдинг DECOMASTER-3 (30х30х2400мм) 935р.
                        96207 ШК/100 молдинг DECOMASTER-3 (30х30х2400мм) 374р.
                        96250 FLEX ШК/80 плинтус DECOMASTER-3 (34х34х2400мм) 541р.
                        96250 ШК/80 плинтус DECOMASTER-3 (34х34х2400мм) 218р.
                        96317 ШК/31 плинтус DECOMASTER-3 (102х100х2400мм) 671р.
                        97007 ШК/62 молдинг DECOMASTER-3 (8,2х1,8х2400мм) 537р.
                        97019 FLEX ШК/56 плинтус DECOMASTER-3 (6,4х1,6х2400мм) 921р.
                        97019 ШК/56 плинтус DECOMASTER-3 (6,4х1,6х2400мм) 307р.
                        97068 ШК/65 молдинг DECOMASTER-3 (7,5х1,8х2400мм) 442р.
                        97098 FLEX ШК/100 молдинг DECOMASTER-3 (2,6х0,9х2400мм) 519р.
                        97098 ШК/186 молдинг DECOMASTER-3 (2,6х0,9х2400мм) 173р.
                        97100 FLEX ШК/120 молдинг DECOMASTER-3 (1,9х0,8х2400мм) 519р.
                        97100 ШК/300 молдинг DECOMASTER-3 (1,9х0,8х2400мм) 173р.
                        97154 FLEX ШК/80 молдинг DECOMASTER-3 (15х43х2400мм) 518р.
                        97154 ШК/80 молдинг DECOMASTER-3 (15х43х2400мм) 211р.
                        97202 FLEX ШК/80 плинтус DECOMASTER-3 (20х9х2400мм) 575р.
                        97202 ШК/200 плинтус DECOMASTER-3 (20х9х2400мм) 192р.
                        97607 ШК/100 молдинг DECOMASTER-3 (6х50х2400мм) 266р.
                        98008 ШК/90 молдинг DECOMASTER-3 (5.8х0,8х2400мм) 518р.
                        98029 ШК/60 молдинг DECOMASTER-3 (6х0.7х2400мм) 537р.
                        98030 FLEX ШК/50 плинтус DECOMASTER-3 (20х9х2400мм) 519р.
                        98030 ШК/170 плинтус DECOMASTER-3 (23х10х2400мм) 173р.
                        98059 ШК/70 молдинг DECOMASTER-3 (5х1,3х2400мм) 230р.
                        98070 FLEX ШК/50 молдинг DECOMASTER-3 (2,6х1,1х2400мм) 575р.
                        98070 ШК/150 молдинг DECOMASTER-3 (2.6х1.1х2400мм) 192р.
                        DI 08 ШК/65 молдинг DECOMASTER-3 (8х55х2400мм) 432р.
                        DI 113 ШК/170 молдинг DECOMASTER-3 (8х20х2400мм) 189р.
                        DP 18 FLEX ШК/38 плинтус DECOMASTER-3 (47х55х2400мм) 997р.
                        DP 18 ШК/38 плинтус DECOMASTER-3 (47х55х2400мм) 405р.
                        DP 205 ШК/40 плинтус DECOMASTER-3 (48х52х2400мм) 352р.
                        DP 2212 ШК/31 плинтус DECOMASTER-3 (105х130х2400мм) 873р.
                        DP 304 ШК/70 молдинг DECOMASTER-3 (20х40х2400мм) 468р.
                        DP 339 FLEX ШК/36 плинтус DECOMASTER-3 (68х72х2400мм) 1 904р.
                        DP 339 ШК/45 плинтус DECOMASTER-3 (68х72х2400мм) 632р.
                        DP 356 FLEX ШК/30 плинтус DECOMASTER-3 (112х112х2400мм) 2 617р.
                        DP 356 ШК/30 плинтус DECOMASTER-3 (112х112х2400мм) 947р.
                        DP 366 ШК/35 плинтус DECOMASTER-3 (102х97х2400мм) 852р.
                        DP 9020 ШК/42 молдинг DECOMASTER-3 (22х97х2400мм) 599р.
                        DT 1 ШК/28 молдинг DECOMASTER-3 (37х110х2400мм) 778р.
                        DT 13 FLEX ШК/30 плинтус DECOMASTER-3 (55х55х2400мм) 1 265р.
                        DT 13 ШК/75 плинтус DECOMASTER-3 (55х55х2400мм) 410р.
                        DT 138 ШК/70 плинтус DECOMASTER-3 (58х53х2440мм) 380р.
                        DT 22 FLEX ШК/45 плинтус DECOMASTER-3 (48х82х2400мм) 1 265р.
                        DT 22 ШК/45 плинтус DECOMASTER-3 (48х82х2400мм) 422р.
                        DT 5 ШК/18 плинтус DECOMASTER-3 (125х128х2400мм) 1 118р.
                        DT 8051 FLEX ШК/30 плинтус DECOMASTER-3 (20х20х2400мм) 690р.
                        DT 8051 ШК/75 молдинг DECOMASTER-3 (20х40х2400мм) 396р.
                        DT 8053 FLEX ШК/60 молдинг DECOMASTER-3 (21х57х2400мм) 921р.
                        DT 8053 ШК/100 молдинг DECOMASTER-3 (21х57х2400мм) 464р.
                        DT 9080 FLEX ШК/30 молдинг DECOMASTER-3 (10х38х2400мм) 746р.
                        DT 9080 ШК/110 молдинг DECOMASTER-3 (10х38х2400мм) 303р.
                        DT-85606 ШК/16 плинтус DECOMASTER-3 (123х136х2400мм) 1 440р.
                        DT-8636 ШК/43 плинтус DECOMASTER-3 (10.5х3.1х2400мм) 666р.
                        DT-8639 FLEX ШК/30 плинтус DECOMASTER-3 (45х12х2400мм) 690р.
                        DT-8639 ШК/80 плинтус DECOMASTER-3 (45х12х2400мм) 230р.
                        DT-8645 ШК/70 молдинг DECOMASTER-3 (16х78х2400мм) 504р.
                        DT-8646 ШК/54 молдинг DECOMASTER-3 (80х24х2400мм) 495р.
                        DT-8718 ШК/70 молдинг DECOMASTER-3 (19х49х2400мм) 230р.
                        DT-8731 ШК/96 молдинг DECOMASTER-3 (68х24х2400мм) 441р.
                        DT-8740 ШК/55 молдинг DECOMASTER-3 (24х76х2400мм) 557р.
                        DT-8742 FLEX ШК/55 молдинг DECOMASTER-3 (20х80х2400мм) 1 265р.
                        DT-8742 ШК/55 молдинг DECOMASTER-3 (20х80х2400мм) 540р.
                        DT-8865 ШК/42 плинтус DECOMASTER-3 (50х50х2400мм) 432р.

                    Розетки

 
                        80095 ШК/20 розетка DECOMASTER-3 (105мм) 133р.

                    Углы

 
                        97100-1 ШК/72 угол DECOMASTER-3 (18х18х1,8мм) 288р.
                        97100-2 ШК/270 угол DECOMASTER-3 (21х21х0,8мм) 192р.
                        97100-3L ШК/180 угол DECOMASTER-3 (24.5х24.5х2,5мм) 239р.
                        97100-3R ШК/180 угол DECOMASTER-3 (24.5х24.5х2,5мм) 239р.
                        97154-1 ШК/72 угол DECOMASTER-3 (280х280х28мм) 431р.
                        97154-2 ШК/140 угол DECOMASTER-3 (195х195х15мм) 239р.
                        DP 8051B ШК/100 угол DECOMASTER-3 (230х230х20мм) 336р.
                        DP 8051C ШК/40 угол DECOMASTER-3 (330х330х20мм) 410р.
                        DP 8051D ШК/200 угол DECOMASTER-3 (100х100х20мм) 207р.
                        DT-8639A ШК/72 угол DECOMASTER-3 (30х30х2,2мм) 431р.
                        DT-8639B ШК/112 угол DECOMASTER-3 (16.7х16.7х1,2мм) 217р.